10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής Παχυσαρκίας και των Μεταβολικών Νοσημάτων (IFSO 2010) Los Angeles - California, 3-7 Σεπτεμβρίου 2010

 


Από 3 ως 7 Σεπτεμβρίου 2010  πραγματοποιήθηκε  στο Los Angeles των Ηνωμένων Πολιτειών το 15ο Παγκόσμιο Συνέδριο Χειρουργικής της Νοσογόνου Παχυσαρκίας και των Μεταβολικών Νοσημάτων (IFSO 2010).
Στο Συνέδριο  παρουσιάστηκε  η εμπειρία μας από 1582 ασθενείς με 6 έτη παρακολούθησης καθώς επίσης και η ιδιαίτερη αποτελεσματικότητα του γαστρικού δακτυλίου σε παχύσαρκους ασθενείς με χαμηλό Δείκτη Μαζας Σωματος(ΒΜΙ)
 

Περιλήψεις

1. SIX YEARS EXPERIENCE WITH ADJUSTABLE GASTRIC BAND. ANALYSIS OF 1582 CASES – 41 TONNES WEIGHT LOSS
BACKGROUND: The aim of this study was to determine the long-term results of LAGB in a series of 1582 patients with high follow-up rate, all operated by one surgeon.
METHODS: Between April 2004 and February 2010, 1582 patients have undergone LAGB in a single center using the Helioscopie band (Heliogast® HAGE). The pars-flaccida technique was used and close follow-up was achieved in 96.6% of patients. Mean follow-up was 37±13 months, range 12-70. Complication rate and weight loss have been prospectively recorded.
RESULTS: The mean age of patients was 37±11 years (range 15-70), mean weight 130±28 kgs (range 87-265) and mean BMI 45± 7(range 30-75). The mean hospital stay was 24 hrs, 2.7% of patients were discharged home the same day. There was 1 mortality (0.06%) from massive pulmonary embolism 22 days postoperatively. Early complications were found in 4 patients (2 cases of bleeding, 2 cases of stoma obstruction). All 4 cases required reoperation. Late complications comprised slippage in 64 patients (4.3%), erosion 15(1%) and band infection in 3 patients (0.18%). Mean excess weight loss was 49%, 60%, 65%, 65%, 68% and 68% at 1, 2, 3, 4, 5 and 6 years respectively. Better results were found in patients with BMI 30-39. Resolution of comorbidities was seen in the majority of patients. In patients with a complete 2-year follow-up, failure (<25% EWL, lost to follow-up, band explanted) rate was 9.5%. Two years post-operatively, 77 patients (8%) underwent plastic surgery (mostly abdominoplasty). Sixty-eight pregnancies have been reported.
CONCLUSION: LAGB is a safe and reversible procedure, offering excellent long-term results for the treatment of severe obesity.

Δειτε την παρουσίαση


2. LONG-TERM RESULTS OF LAGB IN PATIENTS WITH LOW BMI (BMI 35-40 AND NO CO-MORBIDITY AND BMI<35)
BACKGROUND: LAGB is a worldwide popular bariatric procedure. Current selection criteria do not include patients with BMI<40 and no co-morbidities and surgery is not recommended in patients with BMI<35. In this retrospective analysis we studied the safety, effectiveness and long-term results of LAGB in these groups of patients.
METHODS: Patients were offered surgical treatment after thorough, multidisciplinary work-up. The study included 147 patients with BMI 35-40 and no co-morbidities (group A) and 107 patients with BMI<35(group B) Mean preoperative BMI and body weight were 37.5±1.1 kg/m2, 109±13 kg and 33.3±1.2, 94.7±4.7 respectively. Mean follow-up for group A was 37±14 months (range 12-68) and for group B 39.6±12.5 months (range 12-65)
RESULTS: The operation was completed laparoscopically in all patients with no peri-operative complications. Mean operative time and hospital stay were 46±6 min and 24 hrs respectively. Mean percentage of EWL at 1,2,3,4,5 years was 59%, 71%, 72%, 75%, 74% for group A and 68%, 73%, 72%, 78%, 79% for group B. In group A slippage was found in 3.4%, erosion in 0.7% and failure in 10%. In group B slippage was found in 4.6%, erosion in 3.5% and failure in 10%.
CONCLUSION: In patients with low BMI, LAGB is a safe, easy to perform, reversible procedure, offering excellent long-term results. With additional studies, demonstrating long-term effectiveness of LAGB, it is reasonable to expect the selection criteria for bariatric surgery to be altered.

Δείτε την παρουσίαση

 

Δειτε όλες τις περιλήψεις του Συνεδρίου


 

επιστροφή