10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

LONG-TERM RESULTS OF LAGB IN PATIENTS WITH LOW BMI (BMI 35-40 AND NO CO-MORBIDITY AND BMI<35)

BACKGROUND: LAGB is a worldwide popular bariatric procedure. Current selection criteria do not include patients with BMI<40 and no co-morbidities and surgery is not recommended in patients with BMI<35. In this retrospective analysis we studied the safety, effectiveness and long-term results of LAGB in these groups of patients.

METHODS: Patients were offered surgical treatment after thorough, multidisciplinary work-up. The study included 147 patients with BMI 35-40 and no co-morbidities (group A) and 107 patients with BMI<35(group B) Mean preoperative BMI and body weight were 37.5±1.1 kg/m2, 109±13 kg and 33.3±1.2, 94.7±4.7 respectively. Mean follow-up for group A was 37±14 months (range 12-68) and for group B  39.6±12.5 months (range 12-65)

RESULTS: The operation was completed laparoscopically in all patients with no peri-operative complications. Mean operative time and hospital stay were 46±6 min and 24 hrs respectively. Mean percentage of EWL at 1,2,3,4,5 years was 59%, 71%, 72%, 75%, 74% for group A and 68%, 73%, 72%, 78%, 79% for group B. In group A slippage was found in 3.4%, erosion in 0.7% and failure in 10%. In group B slippage was found in 4.6%, erosion in 3.5% and failure in 10%.

CONCLUSION: In patients with low BMI, LAGB is a safe, easy to perform, reversible procedure, offering excellent long-term results. With additional studies, demonstrating long-term effectiveness of LAGB, it is reasonable to expect the selection criteria for bariatric surgery to be altered.  

Παρουσιάστηκε στο  15th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity,    Los  Angeles, USA   03.09.10-07.09.10

Δημοσιεύθηκε  ως περίληψη στο Obesity Surgery 2010:20;9699

 

επιστροφή