10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

TREATMENT OF SEVERE OBESITY WITH ADJUSTABLE GASTRIC BAND. ANALYSIS OF 1350 CASES – 5 YEAR RESULTS

Παρουσιάστηκε στο 14th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity, Paris, France 26.08.08-29.08.09
Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Obesity Surgery 2009:19;1049

BACKGROUND: The aim of this study was to determine the long-term results of LAGB in a series of 1350 patients with high follow-up rate, all operated by one surgeon.
METHODS: Between April 2004 and March 2009, 1350 patients have undergone LAGB in a single center using the Helioscopie band (Heliogast® HAGE). The pars-flaccida technique was used and close follow-up was achieved in 98.5% of patients. Complication rate and weight loss have been prospectively recorded.
RESULTS: The mean age of patients was 37 years(range 15-70), mean weight 129 kgs(range 87-265) and mean BMI 45(range 31-75). A family-relationship among patients was observed in 16% of them. The mean hospital stay was 24 hrs, 3% of patients were discharged home the same day. In 6 patients(0.4%) a small stromal tumor was found incidentally. There was 1 mortality(0.07%) from massive pulmonary embolism 22 days postoperatively. Early complications were found in 4 patients(2 cases of bleeding, 2 cases of stoma obstruction). All 4 cases required reoperation. Late complications comprised slippage in 42 patients(3%), erosion 13(1%) and band infection in 3 patients(0.2%). Mean excess weight loss was 49%, 60%, 65% and 67% at 1, 2, 3 and 4 years respectively. Better results were found in patients who visited the clinic regularly and in the group of patients with BMI 31-39. Resolution of comorbidities was seen in the majority of patients. In patients with a complete 2-year follow-up, failure(<25% EWL, lost to follow-up, band explanted) rate was 7%. Sixty-four patients underwent plastic surgery(mostly abdominoplasty) and 57 pregnancies were identified.
CONCLUSION: LAGB is a safe and reversible procedure, offering excellent long-term results for the treatment of severe obesity.

Δείτε όλη την εργασία

 

επιστροφή