10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

OBESITY AND MANAGEMENT WITH LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING IN FAMILY RELATED PATIENTS

Παρουσιάστηκε στο 13th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Buenos Aires, Argentine Sept 24-27, 2008
Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Obesity Surgery 2008:18;949

BACKGROUND: Obesity can spread among family members. Laparoscopic adjustable gastric banding is an effective weight loss operation and in some cases it is required to be placed in two or more members of the same family. In this study we wanted to examine how frequently this occurs, the pattern of presentation and outcome of weight loss.
METHODS: We retrospectively reviewed the records of 1145 patients who underwent laparoscopic gastric banding between April 2004 and April 2008. Three groups of patients were identified: Group A brothers or sisters, Group B parent and child, Group C husband and wife. The related patients had the operation either together or apart. We assessed their BMI, comorbidites and %EWL.
RESULTS: 178 patients (15.5%) were members of 85 families. In 8 cases, 3 members of the same family had the operation. In 49% of the cases the relationship was between a parent and a child, in 36% between brothers or sisters and in 15% between husband and wife. 25 families(30%) chose to have the operation together and this was most frequently seen between husband and wife. In the remaining 60 families (70%) the operations were performed after a 10 month interval (±6.7 months). The patients who were operated first had greater BMI (50 vs. 43), comorbidities were similar and %EWL was not significantly different between those who were operated first and their relatives who were operated later.
CONCLUSION: Obesity running in families is not an infrequent phenomenon. Obese patients undergoing successful laparoscopic gastric banding are shortly followed by their relatives who also suffer from obesity while most couples choose to have the operation together

 

επιστροφή