10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

Laparoscopic adjustable gastric banding combined with other surgical procedures

Παρουσιάστηκε στο 12th Congress of IFSO, Porto, Portugal 5-8 Sept 2007
Background: Laparoscopic adjustable gastric banding is a frequently performed and effective weight loss operation. At the time of operation, obese patients may present with other surgical problems requiring a combined procedure. In this study, the authors examined both intraoperative as well as postoperative morbidity in patients undergoing gastric banding combined with a second surgical procedure.
Methods: From April 2004 until April 2007, 940 patients underwent gastric banding using the Helioscopie band (Heliogast® HAGE). In 52 patients (5.5%) a combined procedure was performed. The authors reviewed the type of operation, hospitalization length of stay and complications.
Results: 20 patients underwent gastric banding combined with abdominoplasty, 12 with cholecystectomy, 10 with umbilical hernia repair, 4 with hiatal hernia repair, 2 with ovarian cyst removal, 1 with large lipoma excision, 1 with hysterectomy, 1 with vaginal polyp excision and 1 with salivary stone removal. Hospitalization length of stay was longer in patients having abdominoplasty and hysterectomy (4 days). Only patients with abdominoplasty developed complications (flap necrosis: 3 patients, seroma: 2 patients, pulmonary embolism: 1 patient).
Conclusion: In obese patients, gastric banding can be safely performed in combination with other surgical procedures. A careful selection of patients is necessary when gastric banding is combined with abdominoplasty.

 

επιστροφή