10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

SYSTEMATIC FOLLOW-UP RESULTS IN SUPERIOR WEIGHT LOSS FOLLOWING LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING

SYSTEMATIC FOLLOW-UP RESULTS IN SUPERIOR WEIGHT LOSS FOLLOWING LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING

Παρουσιάστηκε στο 11th Congress of IFSO, Sydney, Australia, 30.08.06-02.09.06

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Obesity Surgery 2006:16;986

Background: Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) is an effective procedure in the management of morbid obesity. Its efficacy for weight loss is dependent on technical placement and frequent adjustments to maintain optimal individualized restriction. In this study, the objective was to investigate the hypothesis that systematic and thorough follow-up results in superior weight loss.
Methods: Between April 2004 and March 2005, 200 morbidly obese patients underwent LAGB at our institution and were randomized into two groups: In group A the patients were instructed to attend the follow-up clinic if weight loss was less than 4 kg/month or earlier if there was any complication and in group B the patients were asked to attend the clinic at least once a month regardless of weight loss or earlier in case of any concern. Follow-up and band adjustments were performed by two surgeons (NS and AT). The primary outcome measure was percentage of excess weight loss (%EWL) at 6 and 12 months.
Results: At 6 months, %EWL in group A was 29.2% and in group B 50% (p<0.05). At 12 months, %EWL in group A was 36.4% and in group B 68% (p<0.05). In group A, the most common reasons for not attending the clinic were disappointment due to initial poor results, geographical distance and satisfactory weight loss.
Conclusions: Systematic follow-up can improve significantly the rate of weight loss in morbidly obese patients undergoing LAGB. Patient motivation and surgeon commitment for long-term follow-up are critical for successful weight reduction following LAGB.

Δείτε την παρουσίαση

επιστροφή