10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING IN OBESE PATIENTS WITH BMI <35

Παρουσιάστηκε στο 11th Congress of IFSO, Sydney, Australia, 30.08.06-02.09.06

Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Obesity Surgery 2006:16;1025

Background: Obese patients with a body mass index (BMI) lower than 35 kg/m2 are usually treated conservatively with poor results since the majority will experience several failures and only 5% will maintain long term satisfactory weight loss. Laparoscopic adjustable gastric banding (LAGB) is effective in obese (BMI≥35 kg/m2) and morbidly obese patients (BMI≥40 kg/m2) with co-morbidities, but is not routinely recommended in obese patients with BMI 30-35 kg/m2. The authors investigated the safety and effectiveness of this surgical procedure in obese patients with low BMI.
Methods: Patients were offered surgical treatment after thorough, multidisciplinary work-up. The study included 41 patients (35 female and 6 male) with a mean age of 39±10 years who underwent LAGB. Mean preoperative BMI and body weight were 32.5±1.6 kg/m2 and 93±12 kg respectively. Weight related co-morbidities were present in 10 patients (25%). All patients were followed for at least 18 months.
Results: The operation was completed laparoscopically in all patients with no peri-operative complications. Mean operative time and hospital stay were 52±6 min and 12 hrs respectively. Mean percentage of excess weight loss (%EWL) at 12 and 18 months was 77±23 and 87±11 respectively. 33% reached a BMI of 25 kg/m2 after a mean period of 9±1.5 months. One patient developed band leakage requiring band replacement. Co-morbidities improved or resolved completely in all patients.
Conclusions: Our results show that adjustable gastric banding is a safe and effective approach in obese patients with low BMI and should be recommended in carefully selected patients.

επιστροφή