10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

ANTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ 1757 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ

 

Παρουσιάστηκε στο 7ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής της Παχυσαρκίας, 7-8 Μαίου, 2011, Αθηνα

 Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετήσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας.
ΜΕΘΟΔΟΙ: Μεταξύ Απριλίου 2004 και Μαρτίου 2011, 1757 ασθενείς υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου, όλες οι επεμβάσεις έγιναν από ένα χειρουργό σε ένα κέντρο χρησιμοποιώντας το δακτύλιο Helioscopie (Heliogast®HAGE). Χρησιμοποιήθηκε η τεχνική pars-flaccida και συστηματική παρακολούθηση επετεύχθη στο 96% των ασθενών. Κατεγράφησαν ο αριθμός των επιπλοκών και ο ρυθμός απώλειας βάρους.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η μέση ηλικία των ασθενών ήταν 37 ±11 έτη(γυναίκες 37±10, άνδρες 36±10), το μέσο βάρος 130±28 κιλά(άνδρες 152±27, γυναίκες 120±22, συνολικό βάρος 231 τόνοι) και ο μέσος  ΔΜΣ 45± 7.7(άνδρες 47.7, γυναίκες 44±7). Συγγενική σχέση μεταξύ ασθενών ανευρέθη στο 18% αυτών. Η παραμονή στην κλινική ήταν 24 ώρες, 2.7% των ασθενών εξήλθαν την ημέρα της επέμβασης. Σε 8 ασθενείς(0.4%) ανευρέθη τυχαία μικρός στρωματικός όγκος και σε 1 νευρηλείμωμα. Υπήρχε 1 περιστατικό(0.07%) που απεβίωσε από μαζική πνευμονική εμβολή 22 ημέρες μετά την επέμβαση. Πρώιμες επιπλοκές ανευρέθησαν σε 5 ασθενείς( 2 με αιμορραγία, 2 με γαστρική απόφραξη και 1 με οξύ εγκολεασμό στομάχου). Χρειάστηκε επανεπέμβαση και στις 5 περιπτώσεις. Οι όψιμες επιπλοκές αφορούσαν 108 ασθενείς(6%) με διολίσθηση ή διάταση γαστρικού θυλάκου, διάβρωση 22(1.2%) και επιμόλυνση του δακτυλίου σε 4 περιπτώσεις(0.2%). Η μέση απώλεια του πλεονάζοντος βάρους ήταν 48%, 61%, 64%, 65%, 68% και 68%   σε 1, 2, 3, 4, 5 και 6  χρόνια αντιστοίχως. Καλύτερα αποτελέσματα ανευρέθησαν στην ομάδα ασθενών που προσήρχετο τακτικά για παρακολούθηση καθώς επίσης και στην ομάδα με ΔΜΣ 31-39. Βελτίωση της κλινικής εικόνας των συνυπαρχουσών παθήσεων παρατηρήθηκε στη μεγάλη πλειοψηφία των ασθενών. Ο δακτύλιος αφαιρέθηκε σε 48 ασθενείς(2.6%) Πλαστική αποκατάσταση με συχνότερη την κοιλιοπλαστική έγινε σε  91 ασθενείς, ενώ εγκυμοσύνη αναφέρθηκε σε 101 γυναίκες.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ: Ο ρυθμιζόμενος γαστρικός δακτύλιος είναι ασφαλής μέθοδος, αναστρέψιμη και προσφέρει εξαιρετικά μακροπρόθεσμα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. 

 

επιστροφή