10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

Επιστημονικό έργο

Η νοσογόνος παχυσαρκία. Η λύση του γαστρικού δακτυλίου.

Η νοσογόνος παχυσαρκία. Η λύση του γαστρικού δακτυλίου.

Εισήγηση στο Συνέδριο "Παχυσαρκία. Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση" που οργανώθηκε από τον Ιατρικό Σύλλογο Λάρνακας, Λάρνακα 18 Φεβρουαρίου 2006

LONG-TERM RESULTS OF LAGB IN PATIENTS WITH LOW BMI (BMI 35-40 AND NO CO-MORBIDITY AND BMI<35)

LONG-TERM RESULTS OF LAGB IN PATIENTS WITH LOW BMI (BMI 35-40 AND NO CO-MORBIDITY AND BMI<35)

LAGB is a worldwide popular bariatric procedure. Current selection criteria do not include patients with BMI<40...

SIX YEARS EXPERIENCE WITH ADJUSTABLE GASTRIC BAND.  ANALYSIS OF 1582 CASES – 41 TONNES WEIGHT LOSS

SIX YEARS EXPERIENCE WITH ADJUSTABLE GASTRIC BAND. ANALYSIS OF 1582 CASES – 41 TONNES WEIGHT LOSS

The aim of this study was to determine the long-term results of   LAGB in a series of 1582 patients with high follow-up rate, all operated by one surgeon...

SMALL GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS(GISTs) FOUND INCIDENTALLY DURING LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING

SMALL GASTROINTESTINAL STROMAL TUMORS(GISTs) FOUND INCIDENTALLY DURING LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING

Παρουσιάστηκε στο 13th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Buenos Aires, Argentine Sept 24-27, 2008...

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF LAGB IN PATIENTS AT THE EDGES (BMI<35, BMI>50, AGE<18, AGE>60)

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF LAGB IN PATIENTS AT THE EDGES (BMI<35, BMI>50, AGE<18, AGE>60)

Παρουσιάστηκε στο 3rd Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity(Europeam Chapter), Capri, Italy Apr 17-19,2008...

Laparoscopic adjustable gastric banding combined with other surgical procedures

Laparoscopic adjustable gastric banding combined with other surgical procedures

Παρουσιάστηκε στο 12th Congress of IFSO, Porto, Portugal 5-8 Sept 2007

Outcome of obesity related comorbidities following laparoscopic adjustable gastric banding: a two-year prospective study

Outcome of obesity related comorbidities following laparoscopic adjustable gastric banding: a two-year prospective study

Παρουσιάστηκε στο 12th Congress of IFSO, Porto, Portugal 5-8 Sept 2007

ANTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ 1757 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ

ANTIΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΗΣ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑΣ ΜΕ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΓΑΣΤΡΙΚΟ ΔΑΚΤΥΛΙΟ. ΑΝΑΛΥΣΗ 1757 ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ-ΕΜΠΕΙΡΙΑ 7 ΕΤΩΝ

Σκοπός της μελέτης ήταν να μελετήσει τα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα του ρυθμιζόμενου γαστρικού δακτυλίου στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας...

TREATMENT OF SEVERE  OBESITY  WITH ADJUSTABLE  GASTRIC  BAND.  ANALYSIS OF 1350  CASES – 5 YEAR RESULTS

TREATMENT OF SEVERE OBESITY WITH ADJUSTABLE GASTRIC BAND. ANALYSIS OF 1350 CASES – 5 YEAR RESULTS

Παρουσιάστηκε στο 14th World Congress of International Federation for the Surgery of Obesity, Paris, France 26.08.08-29.08.09
Δημοσιεύθηκε ως περίληψη στο Obesity Surgery 2009...

OBESITY AND MANAGEMENT WITH LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING IN FAMILY RELATED PATIENTS

OBESITY AND MANAGEMENT WITH LAPAROSCOPIC GASTRIC BANDING IN FAMILY RELATED PATIENTS

Παρουσιάστηκε στο 13th Congress of the International Federation for the Surgery of Obesity, Buenos Aires, Argentine Sept 24-27..

Χειρουργική Θεραπεία Παχυσαρκίας.

Χειρουργική Θεραπεία Παχυσαρκίας.

Ν Σύκας, Α Αβραμιδης.  Κεφάλαιο στο βιβλίο e-ΚΛΙΝΙΚΗ ΕΝΔΟΚΡΙΝΟΛΟΓΙΑ, Α Αβραμίδη, Εκδόσεις "Ροτόντα", Θεσσαλονίκη 2007

SYSTEMATIC FOLLOW-UP RESULTS IN SUPERIOR WEIGHT LOSS FOLLOWING LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING

SYSTEMATIC FOLLOW-UP RESULTS IN SUPERIOR WEIGHT LOSS FOLLOWING LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING

Παρουσιάστηκε στο 11th Congress of IFSO, Sydney, Australia, 30.08.06-02.09.06

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με το ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με το ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο

6.Σύκας Ν, Παρουσιάστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 22-26 Νοενβρίου 2006

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING IN OBESE PATIENTS WITH BMI <35

SAFETY AND EFFECTIVENESS OF LAPAROSCOPIC ADJUSTABLE GASTRIC BANDING IN OBESE PATIENTS WITH BMI <35

Παρουσιάστηκε στο 11th Congress of IFSO, Sydney, Australia, 30.08.06-02.09.06

Παχυσαρκία και σύγχρονος τρόπος ζωής: Πρόληψη και αντιμετώπιση.

Παχυσαρκία και σύγχρονος τρόπος ζωής: Πρόληψη και αντιμετώπιση.

Σύκας Ν. Εισήγηση στο συνέδριο "Νέοι και Υγεία: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε", οργανώθηκε από την Ένωση Νέων Θεσσαλονίκης "Carpe Diem", Θεσσαλονίκη 15-18.05.06

Αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας με ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο

Αντιμετώπιση νοσογόνου παχυσαρκίας με ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο

Ανακοίνωση στο 3ο Πολυθεματικό Ιατρικό Συνέδριο, 30.09-02.10.05, Ξάνθη