10 χρόνια χειρουργική παχυσαρκίας και μεταβολικών νόσων (σακχαρώδης διαβήτης)

10 χρόνια
χειρουργική παχυσαρκίας
και μεταβολικών νόσων
(σακχαρώδης διαβήτης)

χειρουργική σακχαρώδη διαβήτη τύπου 2

χειρουργική
σακχαρώδη διαβήτη
τύπου ΙΙ

 

Υπάρχει αύριο μετά από αποτυχία!

Υπάρχει αύριο
      μετά από
            αποτυχία!

 

πρόληψη και αντιμετώπιση του   Διαβήτη

πρόληψη και
      αντιμετώπιση του
            Διαβήτη

 

χειρουργική νοσογόνου παχυσαρκίας

   χειρουργική
       νοσογόνου
  Παχυσαρκίας

Η αντιμετώπιση της παχυσαρκίας με το ρυθμιζόμενο γαστρικό δακτύλιο

6.Σύκας Ν, Παρουσιάστηκε στο 25ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χειρουργικής, Αθήνα 22-26 Νοενβρίου 2006

Σκοπός: Η χειρουργική αντιμετώπιση της παχυσαρκίας αποτελεί τη μόνη μέθοδο που προσφέρει μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά την απώλεια βάρους. Ο γαστρικός δακτύλιος εφαρμόζεται ευρύτατα τα τελευταία χρόνια και στη μελέτη αυτή παρουσιάζεται η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της μεθόδου.
Υλικό – Μέθοδος: Από τον Απρίλιο 2004- Ιούνιο 2006, 500 ασθενείς υπεβλήθησαν σε τοποθέτηση γαστρικού δακτυλίου λαπαροσκοπικά για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η αναλογία γυναικών προς άνδρες ήταν 10:4, η μέση ηλικία 37 έτη, το μέσο προεγχειρητικό βάρος 127 kg, και ο μέσος ΔΜΣ 45. Συνοδές παθήσεις υπήρχαν στο 40% των ασθενών.
Αποτελέσματα: H επέμβαση ολοκληρώθηκε λαπαροσκοπικά σε όλους τους ασθενείς. Η μέση διάρκεια της επέμβασης ήταν 65 min και η μέση διάρκεια νοσηλείας 24 ώρες. Διεγχειρητικά δε σημειώθηκε καμία επιπλοκή ενώ άμεσα μετεγχειρητικά 1% παρουσίασαν σημεία απόφραξης που διορθώθηκε με την αφαίρεση υγρού από το δακτύλιο, 0.5% είχαν μικρή διάσπαση του τραύματος στον ομφαλό και στο 0.6% χρειάστηκε να γίνει διόρθωση της θέσης του port. Σε ότι αφορά τις όψιμες επιπλοκές, 2% παρουσίασαν γλίστρημα του δακτυλίου, στο 0.6% παρατηρήθηκε τοπική διάταση του εσωτερικού μπαλονιού(ballooning) και έγινε αντικατάσταση του δακτυλίου, στο 0.4% υπήρχε διαφυγή υγρού από το μπαλόνι και αντικαταστάθηκε ο δακτύλιος και στο 0.2% βρέθηκε διάβρωση στομάχου. Στους ασθενείς που συμπλήρωσαν 6 και 12 μήνες παρακολούθηση η μέση απώλεια βάρους ήταν 39% του επιπλέον βάρους και 58% αντίστοιχα.
Συμπέρασμα: O δακτύλιος παχυσαρκίας, όταν γίνεται σε εξειδικευμένο κέντρο για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, είναι μια επέμβαση χαμηλής νοσηρότητας και ιδιαίτερα αποτελεσματική.

Δείτε την παρουσίαση

επιστροφή